ניהול העיר פתח תקווה היש תקווה ?  |  מהפיכת המחזור בעיר פתח תקווה בעיצומה  |  יחידת סער  |  רצי אם המושבות פתח תקווה  |  
 
הרשימה האדומה

הנדון : "הרשימה האדומה" - עודכנה לאחרונה ביום 02/02/11

 כללי

להלן רשימת נושאים שתיקרא ה"רשימה האדומה" רשימה זו מרכזת נושאים לטיפול, ליקויים, ומפגעים שונים הדורשים הסדרה בשכונתנו .

הרשימה הזו כפי שהתגבשה מהווה כלי עבודה נוסף בכל פניות ועד ופעילי השכונה אל מול מקבלי ההחלטות בעירייה על מנת לצמצם מפגעים ובעיות תכנוניות בשכונתנו . הלכה למעשה נייר עבודה ולצורך הסדרת הנושאים בעבודתנו מול העירייה . הצורך חיוני ובלתי מובן מדוע עד עתה טרם טופלו הנושאים הללו .

חינוך תרבות וספורט

 • ליווי והקמת בית ספר יסודי מס' 2 בשכונה , ע"ש המשורר נתן יהונתן באזור רחוב יעל רום מזרח. היעד בית ספר מתפקד 1 ספטמבר 2011 . הוקם צוות לליווי הקמת בית הספר בראשות יניב חליבה שפועל יומם וליל בענין. התקיים מכרז להקמתו ע"י המשכ"ל . הוחלף קבלן שזכה במכרז , כעת עובד קבלן חדש באתר , כעת נמצאים בשלב יציקת היסודות . משרד החינוך אישר את שלב ב' להקמתו. כעת נבנה שלב ג' בבית הספר לקראת לימודים בשנה השנייה בבית ספר זה. בית הספר מלא עד אפס מקום בתלמידים לפי 4 כיתות בשכבה . 19.05.12
 • קידום הקמת בית הספר היסודי מס' 3 בשכונה . - הקמת בית הספר הזה בפיגור ובהחלט תיווצר בעייה לילדי פרויקט גינדי במשולש תנובה One&Only . נרשם 19.05.12
 • הצגת תוכנית רב שנתי להסבת גני ילדים ממבנים ארעיים למבני קבע , קרי מעבר ל-דו גנים בבנייה קשיחה .  - טרם הוצגה תוכנית שכזו .
 • בחינת צרכים ומקורות ההזנה , מעורבות וליווי ההקמה של חטיבת ביניים ובית ספר תיכון בשכונה אם כבית ספר 6 שנתי ואם כ 2 בתי ספר נפרדים. . הוקם צוות ליווי מקרב חברי וועד השכונה במיוחד לנושא זה . נמסר שבמועד 1.9.11 תחל לפעול חטיבת ביניים בשכונה ( משולש ראשון לציון )
 • הקמת ספרייה עירונית בשכונה במבנה הדו גן ברחוב אליהו בן חור מס' 8 . לא יתבצע אלא ברחוב חדרה 12 בשכונה הותיקה . הנושא טרם הושלם 
 • הקמת מתנ"ס מרכזי בשכונה , גדול ומרווח ולבטל ההחלטה לעבור לשיטת המתנסונים . בתחילת יולי נחנך מתנ"ס בקומה השנייה בדו גן הכפול ברחוב בן חור 8 .
 • הקמת שבט צופים חדש בשכונה כולל הקצאת משבצת קרקע מתאימה ומבנה לפעילות זמנית בשלב ראשון והקצאת משבצת קרקע ומבנה יביל במקומו הזמני. הוחלט על מקום הקבע. שנה הבאה תחילת הקמתו. שבט הצופים החל לקרום עור וגידים , מתקיים קורס מדריכים, הלכה למעשה אלו המדריכים שיחלו בהדרכת החניכים כבר בשנה הקרובה.  מתבצע  . השבט החל לפעול בחצר בית הספר נעמי שמר .
 • שיבוץ ילדי השכונה בוגרי בתי הספר היסודיים ע"ש "אהוד מנור" ובית הספר ע"ש "נתן יונתן" בחטיבת ביניים "אחד העם" ובית ספר תיכון "אחד העם" ובבוא היום בבית הספר ה- שש שנתי שמתוכנן לקום בתוככי השכונה .
 • תקצוב אירועי תרבות כדוגמת אירוע פורים - לילדי השכונה , אירוע קיץ, ועוד . כמו גם תיקצוב אירועים למבוגרים (מסיבת פורים , סטנדפיסט , נשף תחפושות , אירוע עדלאידע ממוכן ע"ג טרקטורים ועגלות נגררות ועוד . ( טיפול באמצעות צוות תרבות שיוקם במסגרת הפורום ) התקיים אירוע הפנינג לסגירת קיץ 2010 בחצר בית הספר אהוד מנור במועד 26/8/10 בהשתתפות קהל רב ועצום.
 • הרצאות העשרה למבוגרים ברוטינה חודשית - מתקיימות במתנס ברחוב אלינהו בן חור 8
 • גיבוש תושבי השכונה לקהילה אחת גדולה ( מהי קהילה? מהן המחשבות ? ייצא נייר עמדה ניפרד )

פיתוח והנדסה

 • מסירת תב"ע מאושרת ועדכנית של השכונה בגבולות רחוב ראשון לציון במערב, רחוב פינשטיין במזרח , דרך המושבות בצפון , רחוב גיסין בדרום ולמצבה התיכנוני הסופי קרי 8,000 בתי אב . טרם התקבלה
 • עצירת המשך העבודות להקמת משרד מכירות גינדי בתוככי המגרש המיועד להקמת בית הספר היסודי על שם "עוזי חיטמן" והגשת התנגדות להקמתו במיקומו זה . בוצע , המשרד פורק .
 • העברת האחריות לפיתוח השכונה לידי החברה הכלכלית לפיתוח פתח תקווה . הבקשה אושרה לביצוע ע"י ראש העיר בפגישת פעילי השכונה מיום 31/5/10 . טרם מומש . עדיין לא ממומש .
 • הסדרה דחופה של רחוב יעל רום והקמת דרך שרות חילופית לקבלנים וספקי לאתרי הבנייה ברחוב זה. ברחוב זה מתבצעות עבודות בנייה בהיקף נרחב ביותר שמשבשות את אורח החיים היום יומי של הדיירים שכבר התאכלסו ברחוב זה . בטיפול
 • קידום התוכנית לחיבור כביש ראשון לציון עם צומת העיפרון לדרך המושבות . בשלבי תיכנון אחרונים עד סוף קיץ 2010 תושלם סלילתו ע"י חברת "נתיבי איילון" . העבודות לסלילת כביש זה יצאו לביצוע. נבחר קבלן ויש סימנים בשטח לתחילת עבודתו. ( מודדים ומסמנים התוואי )
 • עצירת היתרי הבנייה עד להסדרת איזון המשאבים בשכונה והיחסים בין שטחים בנויים ושטחי ציבור , שטחים ירוקים ועוד
 • מניעת הקמת תחנת דלק במתחם "אילנות" - העברת ההליך המתנהל מול מר איזיקסון - מבעלי חברת "פרדס מ.ז.י.א" בעקבות הפנייה של מוסדות התכנון לשנות התב"ע במגרש זה ולא לאפשר הקמת תחנת דלק להכרעת בית המשפט. אנו מתנגדם נחרצות להסדר המתגבש מחוץ לכותלי בית המשפט , לפיו יאושר לו הקמת מגדל מגורים בגובה של 25 קומות ועוד מרתף חנייה וקומת שרות על הגג . ובנוסף מתן פיצוי כספי מוגדל בשווי 22 מיליון ₪. הצעתנו לבצע מולו עסקה של החלפת שטחים , ובמידה ויסרב להעביר הנושא להכרעה סופית של בית המשפט . במגרש להקים מרכז מסחרי כפי שתוכנן תחילה במנותק מתחנת הדלק .
 • ליווי ההקמה של הקריה החינוכית כבר בשלבי התכנון ועד ההקמה . ללא ספק משימה כבדה ביותר , כבר כעת אנו צופים קטסטרופה עקב מקורות ההזנה העצומים של הילדים לחטיבת ביניים זו והתיכון . הוקם צוות ליווי של חברים מתוך ועד השכונה . במגרש מבוצעות עבודות לפינוי פסולת בנין , העבודות טרם הושלמו , טרם התקבלה הרשאה ממשרד החינוך . צפוייה בעייה לא פשוטה בשנת הלימודים 2013 . 19.05.12
 • פינוי מפעל הדוודים בצוואר הבקבוק ביציאה מהשכונה ברחוב משה סנה וביצוע הסדרה של הרחבת כביש משה סנה ל 2 נתיבים ומדרכה מופרדים באי תנועה מגונן בהקדם האפשרי . התקיים דיון בבית המשפט וניתן פסק דין שבמועד 23/3/11 המפעל סוגר שעריו ומתפנה מהשכונה .
 • תקן חנייה 1:2 בכל היתר בנייה חדש שניתן ע"י הועדה המקומית בתוך המגרש וזאת בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה .
 • עצירת הקלות בנייה בהיתרי בנייה חדשים המבוקשים ע"י הקבלנים ( דילול הצפיפות בשכונה )
 • עיבוי והקמת מגרשי חנייה ציבוריים נוספים בשכונה
 • הצגת תוכניות פיתוח ותוכניות השקעת היטלי הפיתוח וההשבחה חזרה לתוך השכונה
 • חיזוק הפיקוח על החברות הקבלניות הבונות בשכונה על ידי מחלקת פיקוח קבלנים באגף ההנדסה ומניעת פגיעה באיכות החיים בשכונה , שמירה על הבטיחות ( גידור אתרי הבנייה ונעילת שערים בתום יום העבודה ) ובדגש על שעות עבודה . הוצאת הוראות מחייבות מהעירייה לכל הקבלנים בבחינת רענון נהלים .
 • סימון וצביעה מחדש כל מעברי החצייה בשכונה , אבני שפה , קווי הפרדה וכו'. הצורך הובן מבחינה בטיחותצית וניכנס לרוטינת עבודה .
 • הקמת מגרש חנייה ציבורי בסמיכות למתנ"ס ברחוב איסר הראל . כרגע במקום אספלט מקורצף. יצא לביצוע . בימים האחרונים נשמעות זמירות על כל שרוצים להשמיש מגרש זה להקמת גני ילדים ( שטח חום ) 19.05.12
 • הכנת תוכנית עבודה קבועה ורוטינית לניקוי כל שוחות איסוף מי הגשמים בצידי הכבישים בשכונה . כרגע כולם סתומים עקב סחף והצטברות חול וגזם
 • סיוע בהסדרה של שביל אופניים מהשכונה בואך פארק אזורים וחציית מסילת הברזל במעבר מוסדר . הערה : בשכונה רוכבי אופניים המגיעים למקומות עבודתם באמצעות רכיבה על אופניים לתל אביב . אושר תקציב, יצא לביצוע . רכבת ישראל הגיע מעבר משוקע עבור רוכבי האופניים בסוף רחוב בן חור במפגש עם מסילת הרכבת . 19.05.12
 • זירוז הקמת המרכז המסחרי בסמיכות למגדלי גינדי ממזרח ל"כיכר הרעות". במועד 22/8/10 החלו העבודות להקמת מרכז מסחרי זה . המרכז הוקם על ידי ירדנה עובדיה ונחנך באופן רשמי וחגיגי כולל הפנינג לתושבים ביום ד' 16/05/12

גנים נוי והגנה על הסביבה

 • קביעת תוכנית תחזוקה שוטפת של פארק "לב הסביונים" צמחייה, ניקיון , מתקני משחק לילדים , תאורה , בריכות אקולוגיות ועיבוי דגי הקוי הצבעוניים בבריכות אלו. בטיפול , בוצע ניקוי לבריכות , בוצעו סיורים עם מקבלי ההחלטות במקום. הוקם צוות ליווי מקרב פעילי השכונה ומקיים דיאלוג מתמשך בנושא . הוכנה תוכנית לשיקום פארק זה ממתינים לאישור תקציב בלתי רגיל לשיקומו 19.05.12
 • בוצעה הסדרת רצועת הקרקע בצד מזרח של הפארק באמצעות שתילה וגינון עקב הסרת גדר זמנית שחצצה בין הפארק לגבולות מגרשי הבניינים יעל רום 17 , 15, 13 . בוצע
 • תחזוקה שוטפת כנ"ל פארק "א. דורי" . התקיימו מבצעי ניקיון ביזמת תושבת השכונה בפארקים - גב' לוצ' עופר .
 • תחזוקה שוטפת פארק "אילנות" . כנ"ל
 • טיפוח הנוי ברצועות הקרקע בסמיכות למתחמי הגנים באזור יוני נתניהו, שרגא רפאלי , משה סנה ואסר הראל. לא קיים .
 • טיפול יזום ושוטף במעגלי התנועה ( כיכרות ) , שתילה צמחייה צבעונית ובעיקר להחיות מחדש הכיכרות , כיכר הרעות , החתולים ועוד
 • השלמת הטיפול והגינון וכלל צביעה מחדש ערוגות בנויות סביב כיכר "הרעות" ( כרגע צבועות ירוק עז שלא משתלב בחזות הסביבה )
 • טיפול ברצועת הגינון ברחוב המרכזיים של השכונה משה סנה , שרגא רפאלי , אליהו בן חור , רחבעם זאבי ועוד
 • פינוי הררי פסולת בנין משטחים פתוחים בשכונה למשל ממזרח לכביש ראשון לציון
 • פירוק משטח האספלט בצמוד למבנה הדו גן ברחוב אליהו בן חור מס' 8 והקמת מדשאה וספסלי נוי בהתאם לתוכניות המקוריות שהיו לחלקה זו לנוחיות התושבים. בהחלט יכולה להיות "ריאה ירוקה" ראשונה בלב השכונה בבחינת סימן לבאות . יוכשר כמגרש חנייה ציבורי
 • המשך הצבת גדרות מניעת התפרצות ילדים לכביש במקומות קריטיים בשכונה כפי שימופו על ידכם

חנייה ופיקוח

 • הגברת הפיקוח העירוני על עברייני החנייה בשכונה . האמירה שלנו מאד ברורה ,לא על מדרכות , לא על איי תנועה , לא בתחנות אוטובוס, לא על מעברי חצייה , לא על איי הפרדה/תנועה מסומנים לאורך כל שעות היום ובצורה רוטינית ולא בשיטת המקרים והתגובות קרי היענות לקריאת תושב למוקד העירוני . התקיים קמפיין בטיחות "חנייה על המדרכה מורידה ילד אל הכביש" וקמפיין נוסף לשמור על חיי ילדינו בהורדה ובהעלאה ליד בית הספר אהוד מנור.
 • אכיפה ברמה יומית למניעת מעבר משאיות ורכב כבד אחר במשה סנה מדרום לצפון בהתאם לתמרור שמוצב בכניסה לרחוב
 • הצבת תמרור זהה קרי איסור נסיעת משאיות ומערבלי בטון בכיוון צפון דרום ואל עבר רחוב גיסין בכניסה לרחוב משה סנה ביציאה מכיכר הרעות אל עבר רחוב משה סנה .
 • העמדת עמודים מונעי חנייה על גבי המדרכות במיוחד ברחובות הראשיים כפי שבוצעו ברחוב יעל רום לדוגמא

שונות

 • קביעת נהלי עבודה רוטיניים לצוותי הפורום שלנו מול אגפי העירייה וכולל מול ראש העיר. למשל פגישות מעקב שוטפות בהובלת מנכ"ל העירייה , ישיבות תקופתיות של ליבת הפורום עם ראש העיר .
 • קישוט השכונה לקראת חג יום העצמאות בדגלי הלאום ברחובות הראשיים על גבי עמודי תאורת הרחובות – משה סנה, אליהו בן חור, שרגא רפאלי, יוני נתניהו, יעל רום , רחבעם זאבי
 • העמדת תרנים קבועים ודגלי לאום בכניסה למוסדות חינוך קרי גני ילדים ובתי ספר . מומלץ להציב גם תורן נוסף עבור דגל העיר .
 • הקמת בית כנסת מפואר בבנייה קשיחה במקום המבנים הארעיים עבור תושבי השכונה
 • הפעלת מטאטא מכני לפי תוכנית שבועית רוטינית לקרצוף הכבישים ושאיבת החול בצידי הכביש . מתבצע החל  מחודש 08/10
 • ייבוש מקווי מים מצפון למגדלי חפציבה , מים עומדים  בוצע
 • ריסוס מונע כנגד דגירת והתפתחות יתושים  בוצע
 • סיוע אצל הגורמים המתאימים בעירייה לקיצור הליכים בירוקראטיים וזירוז פתיחת סופרמרקט במרכז המסחרי בשכונת "אם המושבות הותיקה" . חברת חצי חינם בשלבים מתקדמים של התקנת דרגנועים לחיבור קומת הקרקע עם קומת החניון . פתיחת המרכול בעוד כחודשיים ימים. מרכול מפואר וגדול לנוחות התושבים .מתוכננת פתיחתו של המרכול במהלך חודש ספטמבר עם השלמת העבודות להקמת מדרגות נעות מקומת הקרקע לחניון התת קרקעי . מועד הפתיחה קרוב דהיינו במהלך חודש פברואר 2011
 • עיגון השם נתן יהונתן כשמו של בית הספר השני בשכונה בועדת השמות העירונית מוקדם ככל האפשר לחילופין מתן אפשרות לתושבים להציע שמות לבית ספר זה וקבלת החלטה בועדת השמות העירונית . בוצע
 • טיפול מול הרשויות בהעברת נקודת המוצא לקו 38 של חברת "דן" מליד הבית ברחוב בן חור 6 . מניעת הפרעה לדיירים וחסימת רחוב בן חור .
 • טיפול מול הגורמים המתאימים לשתילת שדרת ברושים בגבול המערבי בית העלמין סגולה
 • רישות השכונה באנשי קשר ובכל מגדל להעברה מהירה של מידעים ומסרים ברשת הדואר האלקטרוני . בתהליך ביצוע

נרשם על ידי : צביקה

 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page